20 prosent mindre utslipp innen 2030?

Bilprodusentene i Europa lover at det skal bli 20 prosent mindre kulldioksidutslipp innen 2030, men det er en forutsetning: Salget av elbiler må fortsatt øke kraftig.
I øyeblikket pågår det ganske tøffe forhandlinger mellom EU og bilprodusentene. EU truer med skyhøye bøter om ikke bilprodusentene senker kulldioksidutslippene drastisk. Fra 2021 skal bilene slippe nut maksimalt 95 gran kulldioksid per kilometer. Tallene dreier seg om gjennomsnittsbilen.
Mens bilprodusentene altså ønsker å senke grensen for utslipp til 76 gram per kjørte kilometer, som er 20 prosent fra dagens utslippsnivå, vet vi ikke om EU er tilfreds med dette. EU skal…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bilprodusentene i Europa lover at det skal bli 20 prosent mindre kulldioksidutslipp innen 2030, men det er en forutsetning: Salget av elbiler må fortsatt øke kraftig.
I øyeblikket pågår det ganske tøffe forhandlinger mellom EU og bilprodusentene. EU truer med skyhøye bøter om ikke bilprodusentene senker kulldioksidutslippene drastisk. Fra 2021 skal bilene slippe nut maksimalt 95 gran kulldioksid per kilometer. Tallene dreier seg om gjennomsnittsbilen.
Mens bilprodusentene altså ønsker å senke grensen for utslipp til 76 gram per kjørte kilometer, som er 20 prosent fra dagens utslippsnivå, vet vi ikke om EU er tilfreds med dette. EU skal ikke ta sin beslutning før ved årsskifte.
Innad i EU er det også en debatt om hvor strenge grensene skal bli. Bilproduksjonsland som Tyskland, Spania, Italia og Frankrike er avhengig av høy bilproduksjon for å beholdes sysselsettingen i bransjen. Disse landene kan være villig til å lempe noe på kravene.
Bilprodusentene bruker milliardbeløp på utvikling av elbiler, men har så langt fått lite igjen for investeringene. Kun 1,2 prosent av elbilsalget skjer innad i EU. Bilprodusentene ønsker flere og bedre intensiver fra politikerne etter norsk modell.

Artikkelen fortsetter under annonsen