Ni omkom på veiene i juli

58 har mistet livet de første syv måneder i 2017. Dette er det laveste antallet registrert omkomne i trafikken, så langt på året siden 1940-tallet.
Foreløpige tall viser at ni personer omkom på veiene i juli 2017. Syv av de omkomne var menn og to kvinner.

Av de omkomne var fem bilførere, en mc-fører og tre var syklister.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Av de ni omkomne mistet fire livet i eneulykker, en på usikret jernbaneplanovergang og fire i kollisjon.

Spesielt i årets ulykkesstatistikk legger vi merke til den…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

58 har mistet livet de første syv måneder i 2017. Dette er det laveste antallet registrert omkomne i trafikken, så langt på året siden 1940-tallet.
Foreløpige tall viser at ni personer omkom på veiene i juli 2017. Syv av de omkomne var menn og to kvinner.

Av de omkomne var fem bilførere, en mc-fører og tre var syklister.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned.

Av de ni omkomne mistet fire livet i eneulykker, en på usikret jernbaneplanovergang og fire i kollisjon.

Spesielt i årets ulykkesstatistikk legger vi merke til den betydelige reduksjonen i alvorlige trafikkulykker der ungdom i alderen 16-24 rammes. Det er hittil i år registrert syv omkomne i denne aldersgruppen, noe som er en halvering av periodegjennomsnittet (januar-juli) i årene 2010-2016.

På tross av den positive utviklingen vektlegger vi at trafikksikkerhetsarbeidet må fortsette med full styrke, hvis vi skal klare å fylle nasjonale målsetninger som Stortinget har vedtatt gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker.

Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.

Artikkelen fortsetter under annonsen