Sommertrafikken: Få ulykker hittil i år

Guro Ranes, leder / avdelingsdirektør for trafikksikkerhet ved TMT-avdelingen i Vegdirektoratet
Avdelingsdirektør, Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Statens vegvesen

 

Så langt i juli har to personer mistet livet i trafikken. Det er betydelig lavere enn i fjor og tidligere år. 

– Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av de ti første dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så få drepte halvveis inn i sommeren som vi har i år, og jeg håper den positive utviklingen fortsetter, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Også i juni var…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Avdelingsdirektør, Statens vegvesen, Guro Ranes. Foto: Statens vegvesen

 

Så langt i juli har to personer mistet livet i trafikken. Det er betydelig lavere enn i fjor og tidligere år. 

– Juli er en verstingmåned når det gjelder dødsulykker i trafikken, og i fjor hadde vi en forferdelig start med elleve døde i løpet av de ti første dagene. Jeg kan ikke huske at vi har hatt så få drepte halvveis inn i sommeren som vi har i år, og jeg håper den positive utviklingen fortsetter, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Også i juni var det færre drepte enn i fjor. Foreløpige tall for årets første sommermåned viser 12 drepte mot 15 i fjor. Hittil i sommer har altså 14 personer mistet livet i trafikken. På samme tid i fjor var tallet 26.

Sommertid er ulykkestid

De siste årene har en om lag en tredel av dødsulykkene i trafikken skjedd i sommermånedene juni, juli og august.

– Kombinasjonen av økt fart og økt trafikk på deler av veinettet gir en større risiko for alvorlige ulykker om sommeren, Mange kjører lenger og kanskje også på veier der de ikke er så godt kjent, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Motorsyklister utsatt

Nesten halvparten av ulykkene i mai og juni har vært MC-ulykker. 9 av 23 personer som mistet livet disse månedene kjørte motorsykkel.

– Vi kan se hvert år når MC-sesongen begynner. Fra midten av april til midten av oktober utgjør motorsyklister en tredel av alle omkomne i trafikken, sier Ranes.

MC-ulykkene er ofte knyttet til høy fart, noe som forklarer at over 40 % av dødsulykkene på MC er ulykker uten andre involverte kjøretøy. Manglende synlighet er også en utfordring, og 10 % av dødsulykkene på MC er kollisjon med venstresvingende bil.

– Kjører du MC, tilpass farten etter forholdene og forsøk å være bevisst på å være synlig i trafikken. Kjører du bil, husk at det er mange motorsykler i trafikken og vær ekstra oppmerksom, sier Ranes.

Hold fartsgrensen

Uansett om du kjører bil eller motorsykkel er oppfordringen fra Statens vegvesen klar.

– Ta deg tid, det er ingenting som haster så mye at det er verdt å kjøre for fort og risikere både ditt eget og andres livs i trafikken. Vi vil at alle skal komme seg trygt fram i sommer, sier Ranes.

Fakta om sommerulykkene

Tall per 10.juli 2017.

Antall drepte i sommermånedene
Måned 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Juni 31 21 11 16 18 9 15 12*
Juli 16 16 13 17 18 15 22 2*
August 27 19 15 25 18 14 13
Totalt sommer  84  56  39  58  54  38  50  14* 
Totalt hele året  208  168  145  187  147   117 135 51* 

*foreløpige tall

 

Antall drepte første 10 dager i juli
Dato Antall drepte
2010  7
2011 5
2012 6
2013 6
2014 9
2015 9
2016 11
2017 2*

*foreløpige tall

 

Antall drepte MC-trafikanter i sommermånedene
Måned 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Juni 5 4 3 0 4 5 6 5*
Juli 10 2 3 4 6 4 3 0*
August 6 2 5 6 3 3 3
Totalt sommer 21 8 11 10 13 12 12  5*
Totalt hele året 26 13 17 21 20 20 21  9

*foreløpige tall

Artikkelen fortsetter under annonsen