Ser på seg selv som de beste sjåførene

Nesten halvparten av sjåførene mellom 18 og 29 år ser på seg selv som bedre enn snittet, mens bare 14 prosent av de over 65 sier det samme.

I en undersøkelse gjennomført av analysebyrået InFact på vegne av Continental, svarer 45 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år at de er bedre enn snittet i Norge til å kjøre bil, mens 43 prosent svarer at de er like gode som snittet. 6 prosent anser seg seg selv som dårligere enn snittet, og like mange svarer ”vet ikke” på spørsmålet.

Resultatet av undersøkelsen er ikke overraskende for daglig leder…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nesten halvparten av sjåførene mellom 18 og 29 år ser på seg selv som bedre enn snittet, mens bare 14 prosent av de over 65 sier det samme.

I en undersøkelse gjennomført av analysebyrået InFact på vegne av Continental, svarer 45 prosent av de spurte mellom 18 og 29 år at de er bedre enn snittet i Norge til å kjøre bil, mens 43 prosent svarer at de er like gode som snittet. 6 prosent anser seg seg selv som dårligere enn snittet, og like mange svarer ”vet ikke” på spørsmålet.

Resultatet av undersøkelsen er ikke overraskende for daglig leder i trafikklærerorganisasjonen Trafikkforum, Stig Ohrvik. Han sier mange unge har en overdreven tro på egne ferdigheter.

– Det er godt kjent at unge har stor tro på egne ferdigheter, men det er samtidig interessant at det i 2016 ikke var de yngste som var utsatt for flest alvorlige trafikkulykker. Unge bilførere har tradisjonelt sett vært den mest ulykkesutsatte gruppen i trafikken, men de siste årene har det vært en positiv utvikling for de yngre trafikantene.

Noe av forklaringen kan være fremveksten av moderne hjelpemidler som hjelper uerfarne sjåfører dersom de gjør feil.

– Moderne hjelpemidler som stabilitetskontroll og automatisk nødbrems kan redde liv i kritiske situasjoner, sier marketingansvarlig for Continental i Norge, Hege Eike Lie.

Ohrvik i Trafikkforum er enig i at forbedringer på bilfronten har bidratt sterkt, men trekker også frem at vi nå ser effekten av ny trafikkopplæring.

– Føreropplæringen ble endret i 2005, og den gruppen som nå er mest ulykkesutsatt er menn som tok førerkortet på 70- og 80-tallet. Selv om mange av disse har blitt mer modne på alle måter, vil nok disse være utsatt for høy risiko også i årene som kommer, sier han.

Nesten ingen er dårligere

Andelen som anser seg selv som bedre sjåfører enn gjennomsnittet synker brått etter fylte 30 år. I aldersgruppen 30-44 år svarer rundt en tredjedel at de er bedre sjåfører, og rett i overkant av 20 prosent i aldersgruppen 45-64 år svarer det samme. Aller mest negative til egne ferdigheter er de over 65 år. Her svarer kun 14 prosent at de er bedre enn snittet til å kjøre bil.

Selv om en vesentlig større andel av de yngre sjåførene anser seg selv som bedre enn snittet, er det likevel i aldersgruppen 45-64 hvor færrest ser på seg selv som en dårligere enn gjennomsnittlig sjåfør. Kun 4 prosent av de spurte i denne aldersgruppen valgte dette svaralternativet. I gruppene fra 18-29, 30-44 og over 65 var svarene henholdsvis 6, 7 og 7 prosent.

Menn mest optimistiske

Det er, kanskje ikke overraskende, flest menn som ser på seg selv som bedre enn gjennomsnittet. Rundt hver tredje mann svarte at de var bedre enn snittet, men mindre enn hver femte kvinne svarte det samme.

– At menn tar større risiko i trafikken er velkjent, og det gjenspeiles også i ulykkesstatistikken, sier Ohrvik.

– Å være en god sjåfør er avgjørende for å unngå ulykker, men det er ikke til å komme fra at enkelte overvurderer egne evner på dette punktet. I fremtiden vil imidlertid stadig flere risikofaktorer reduseres og elimineres i takt med at bilene blir stadig mer selvkjørende, sier Eike Lie fra Continental – som i tillegg til dekk også produserer en rekke avanserte systemer som gjør bilturen tryggere.

Det tyske selskapet har også en egen nullvisjon, Vision Zero, hvor målet er null drepte, null skadde og null ulykker på veien. For å nå dette er man nødt til å eliminere menneskelige feil. Ifølge det tyske analyseselskapet Dekra spiller dette en rolle i 95 prosent av alle ulykker som skjer på veiene.

Artikkelen fortsetter under annonsen