Halvparten av syklistene føler seg utrygge

Illustrasjonsfoto: Knut Opeide, Statens vegvesen

En fersk undersøkelse viser at mer enn halvparten av norske syklister føler seg utrygge på grunn av biler i trafikken. Bare i Oslo økte antallet alvorlig skadde syklister med 340 prosent på 14 år.

Flere og flere sykler, og politikerne oppfordrer også flere av oss til å velge tohjulingen som transportmiddel. Men det økende antallet syklister skaper også flere farlige situasjoner, spesielt i samspillet mellom bilister og syklister. I en fersk undersøkelse utført av analysebyrået Infact på vegne av Continental Dekk Norge kommer det frem at 33,9% av de spurte føler seg utrygge på grunn av biler…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk undersøkelse viser at mer enn halvparten av norske syklister føler seg utrygge på grunn av biler i trafikken. Bare i Oslo økte antallet alvorlig skadde syklister med 340 prosent på 14 år.

Flere og flere sykler, og politikerne oppfordrer også flere av oss til å velge tohjulingen som transportmiddel. Men det økende antallet syklister skaper også flere farlige situasjoner, spesielt i samspillet mellom bilister og syklister. I en fersk undersøkelse utført av analysebyrået Infact på vegne av Continental Dekk Norge kommer det frem at 33,9% av de spurte føler seg utrygge på grunn av biler når de sykler i trafikken. Førti prosent av de spurte oppga imidlertid at de aldri sykler, så av syklistene var det over halvparten som føler seg utrygge.

– Tallene er høye, og det er ingen forskjell på menn og kvinner. Også i de ulike aldergruppene er tallene ganske like, sier marketingansvarlig i Continental Dekk Norge, Hege Eike Lie.

Undersøkelsen, hvor et representativt utvalg personer har blitt intervjuet, viser at 28,2 prosent av de mellom 18 og 29 år føler seg utrygge på grunn av biler når de er ute og sykler, mens 42,4 prosent av de mellom 30 og 39 år svarer det sammen. Ser man på regioner er tallet på utrygge syklister høyest i Oslo med 39,8 prosent og lavest i Midt-Norge med 25,6 prosent.

– Continental har en internasjonal visjon, Vision Zero, og som jobber mot en fremtid med null ulykker, null skadde og null drepte i trafikken. Dette gjelder i høyeste grad også syklister, og det er viktig å jobbe sammen når det kommer til trafikksikkerhet, sier Eike Lie.

Continental, som også produserer sykkeldekk, har derfor engasjert seg i NAF sitt prosjekt «Sikker på sykkel», og var til stede under landsfinalen utenfor Letohallen nå på lørdag.

– I forbindelse med «Sikker på sykkel» demonstrerte vi blant annet problematikken rundt store kjøretøy og blindsone. Det er vanskelig for sjåføren å se syklister, og det er nyttig for unge syklister å få oppleve dette innenfor trygge rammer.

I en artikkel i Aftenposten for en tid siden kom det frem at antallet skadde syklister i Oslo hadde økt med 340 prosent på 14 år. Tallene kommer fra Traumeregistreret hos Oslo universitetssykehus, og hovedårsaken oppgis å være både økende antall syklister og antall syklede kilometer.

– Når det gjelder sikkerhet i biler jobber vi i Continental for fullt med viktige assistansesystemer som gjør bilene tryggere. Vi jobber også med teknologi som gjør at bilene på sikt vil kjøre av seg selv, og med tanke på at de aller fleste ulykker skyldes menneskelige feil, ser vi for oss en fremtid med langt færre ulykker. Når det gjelder sykler så begrenser vårt arbeid seg til å lage enda bedre sykkeldekk. Derfor er holdningskampanjer viktig, og vi i Continental kommer til å engasjere oss enda sterkere når det gjelder trafikksikkerhet for alle i tiden fremover, avslutter Eike-Lie.

Artikkelen fortsetter under annonsen