Ford med ny teknologi for å varsle utrykning

17 personer blir hvert år skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy i Norge. Nå har Ford utviklet et nytt system som varsler bilførere om hvor utrykningskjøretøyene befinner seg.

Ifølge en analyse av norsk ulykkesstatistikk fra 2005-2014 blir i gjennomsnitt 17 personer skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy hvert år. Blant de skadde/drepte i utrykningskjøretøy er de fleste fører eller passasjer i ambulanser (61%), etterfulgt av politibil (30%) og brannbil (9%).

Med Fords nye teknologi blir et signal sendt fra ambulansen, brannbilen eller politibilen til alle førere nær kjøretøyet – som er under uttrykning.

Kan spare verdifulle sekunder…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

17 personer blir hvert år skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy i Norge. Nå har Ford utviklet et nytt system som varsler bilførere om hvor utrykningskjøretøyene befinner seg.

Ifølge en analyse av norsk ulykkesstatistikk fra 2005-2014 blir i gjennomsnitt 17 personer skadet eller drept i ulykker med utrykningskjøretøy hvert år. Blant de skadde/drepte i utrykningskjøretøy er de fleste fører eller passasjer i ambulanser (61%), etterfulgt av politibil (30%) og brannbil (9%).

Med Fords nye teknologi blir et signal sendt fra ambulansen, brannbilen eller politibilen til alle førere nær kjøretøyet – som er under uttrykning.

Kan spare verdifulle sekunder ved uttrykning

– Tid er av avgjørende betydning for et utrykningskjøretøy. Denne teknologien kan spare verdifulle sekunder når bilsjåfører i området tidlig blir klar over utrykningen og kan gjøre plass, sier supervisor for Automated Driving Europe, Christian Ress.

Denne uken demonstrere Ford det nye systemet på et arrangement i regi av UK Autodrive, Storbritannias største prosjekt for selvkjørende og «tilkoblede biler (biler med teknologi som gjør at de kan kommunisere med hverandre.»

Offentlig finansiert program

Engelske myndigheter har bidratt med 20 millioner pund (215 millioner norske kroner) i programmet hvor bilprodusenter har jobbet sammen med teknologiprodusenter, lokale myndigheter og akademiske institusjoner for å utforske mulighetene selvkjørende og «tilkoblede biler» gir.

– Brannvesenet i West Midlands har lovet å ha en uttrykningstid på maksimalt 5 minutter. Teknologi som dette vil gjøre at vi får bedre kommunikasjon med bilene rundt og at vi kan komme på plass enda raskere når noen virkelig trenger oss, sier Petter Allington, leder for West Midland brannvesenets forebyggende team ved trafikkulykker.

Ny teknologi varsler om kryssende trafikk

Ford prøver også ut teknologi som skal fortelle sjåfører om faren for trafikkulykker når bilen nærmer seg et kryss. Med dette systemet kan bilen se kryssende biler – hvis disse er utrustet med den samme teknologien, og automatisk regne seg frem til risikoen for en ulykke.

Hvis risikoen for en kollisjon er stor, blir begge bilene advart om dette og bedt om å redusere farten eller stoppe.

Tidligere, som et ledd i det samme prosjektet, har Ford også utviklet ny teknologi som gjør at bilen kjører på en «bølge av grønne lys» når du kjører i områder med mye lyskryss.

Viktige tips om utrykningskjøretøy i trafikken:

  • Bruk blinklyset. Da forstår sjåføren av utrykningskjøretøyet at du har sett dem.
  • Trekk ut til kanten av veien for å gi plass. Du har lov til å kjøre opp på fortauet, kjøre noen meter over sperrelinja i krysset eller snike deg gjennom en høyresving i krysset.
  • Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre frem før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.
  • Senk gjerne farten, men ikke bråbrems.
  • Se på andre trafikanter. Legger alle seg ut mot høyre, så fungerer det best at du gjør det samme.
  • På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningsbilen ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Trekk ut mot høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i venstre fil.
  • Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.
Artikkelen fortsetter under annonsen