Best i Europa – igjen!

Guro Ranes, leder / avdelingsdirektør for trafikksikkerhet ved TMT-avdelingen i Vegdirektoratet. Foto: Knut Opeide.

Norge er Europas beste trafikksikkerhetsland. I 2016 som året før. Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.

 

– Dette er selvsagt stas. Vi har den laveste ulykkesrisikoen i Europa. Men dette er ingen hvilepute. Vi har tøffe mål i våre planer og vi vil hele tiden jage på, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

 

Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa – med 26 drepte pr. millioner innbyggere. EU-snittet er på 51, som er dobbelt så høyt.

 

Når det gjelder trafikkdrepte…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norge er Europas beste trafikksikkerhetsland. I 2016 som året før. Både målt i antall omkomne etter folketall og etter kjørte kilometer er norske trafikanter best.

 

– Dette er selvsagt stas. Vi har den laveste ulykkesrisikoen i Europa. Men dette er ingen hvilepute. Vi har tøffe mål i våre planer og vi vil hele tiden jage på, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

 

Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa – med 26 drepte pr. millioner innbyggere. EU-snittet er på 51, som er dobbelt så høyt.

 

Når det gjelder trafikkdrepte fordelt på kjørte kilometer troner Norge alene på Europa-toppen, med tre drepte pr. billion kilometer, mot et snitt i Europa på 6,1.

 

Siden 2010 har Norge hatt en nedgang i trafikkdrepte på 36 prosent. I 2016 omkom 135 på norske veger.

 

 

Stagnasjon i Europa

Det er European Transport Safety Council (ETSC) som hvert år samler inn, analyserer og setter sammen trafikksikkerhetstall fra hele Europa. Også i 2016 toppet Norge listene etter at 2015-tallene ble rangert.

25.671 mistet livet på europeiske veier i 2016. Dette er tredje år på rad med stagnasjon i utviklingen. Bare halvparten av landene i Europa hadde en nedgang i trafikkdrepte.

En stor andel av disse var arbeidsreiser. ETSC dokumenterer at opp mot 40 prosent av alle dødsulykkene i 2016 var arbeidsrelaterte.

Dette bekreftes også av norske tall. En kartlegging Transportøkonomisk institutt gjorde i 2013 på grunnlag av Vegvesenets ulykkesdata i perioden 2005-2011 dokumenterte at 36 prosent av dødsulykkene i Norge involverte ansatte som kjørte bil i arbeidstiden, mens ytterligere fem prosent var folk som kjørte til og fra jobb.

 

Samarbeid og kunnskap
Kunnskap og et bredt samarbeid er hovedgrunnen til norsk suksess.

– Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målrettet, systematisk og helhetlig. Vi skal stadig tilegne oss og ikke minst bruke ny kunnskap, sier Ranes.

Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Mange aktører og etater trekker i samme retning, for å redde flest mulig liv i trafikken.

 

Mange bak

Statens vegvesen har sektoransvaret for trafikksikkerhet i Norge – og favner både veg, kjøretøy og trafikanter. Det gir et bredt spekter av virkemidler og en gunstig posisjon for godt arbeid med trafikksikkerhet.

– Det er hele trafikksikkerhetsfamilien som skal ha æren for de norske resultatene. For det er nettopp organiseringen som skiller Norge fra andre land vi kan sammenlikne oss med. Vi jobber i langt større grad koordinert og tverrfaglig enn de fleste andre, og ulike aktører og etater utfyller hverandre. Men også her må vi bli bedre! Vi må hente ut mer fra hver enkelt, utfylle og utfordre hverandre, sier Guro Ranes.

Artikkelen fortsetter under annonsen