Skal asfaltere for tre milliarder

Reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim. Veidekke er asfaltentreprenør. Foto: Knut Opeide

Nå kommer asfalten! I løpet av de kommende månedene skal det legges 2,7 millioner tonn asfalt på 390 mil norske veier.

 

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte veidekker. Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling.

Denne sommeren skal veidekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele veien fra Oslo til Rabat i Marokko, ei strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn asfalt…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå kommer asfalten! I løpet av de kommende månedene skal det legges 2,7 millioner tonn asfalt på 390 mil norske veier.

 

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte veidekker. Både vei og gang- og sykkelveier skal få en etterlengtet behandling.

Denne sommeren skal veidekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveier vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele veien fra Oslo til Rabat i Marokko, ei strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn asfalt til jobben.

 

Nesten tre milliarder

Asfaltkontraktene har en samlet verdi på rundt 2,9 milliarder kroner, fordelt med 1,2 milliarder på riksveier og 1,7 milliarder på fylkesveier.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.

– Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveier, alt fra stedvis lapping til reasfaltering. Litt asfalt på nybygde veier er også med i de 77 kontraktene som vi inngår med asfaltentreprenørene, sier Even K. Sund i Statens vegvesen.

 

 Vis hensyn

 

– Vis hensyn til de som jobber på veien. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring.

 

Ønsket er ikke ubegrunnet. Arbeidsfolk langs veiene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.
– Hver eneste dag er veiarbeiderne utsatt for farlige hendelser. De som arbeider på veien har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

 

Hvert år er det om lag 300 registeringer av uønskede hendelser i løpet av en asfaltsesong hvor bilister er involvert. For å være minst mulig til sjenanse for trafikkavviklingen gjennomfører Vegvesenet asfaltarbeidene om natten der det er mulig.

 

– Vi ber trafikantene om å være tålmodig der det måtte oppstå ventetid og køer i forbindelse med arbeidene, sier Sund.

 

 

Artikkelen fortsetter under annonsen