Sterk transportplan for vegsektoren

Regjeringen, som i dag har lagt fram meldingen om Nasjonal transportplan, varsler enda sterkere satsning på veg, bane og kystens infrastruktur de neste 12 årene. – Det er en meget positiv plan for vegsektoren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Vegdirektøren framholder at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen blant annet med oppstart av 25 vegprosjekter i første del av NTP (2018-2023). Prosjektene har en antatt kostnad på 100 milliarder kroner.

 

NTP-meldingen varsler enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen i en kommentar til…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen, som i dag har lagt fram meldingen om Nasjonal transportplan, varsler enda sterkere satsning på veg, bane og kystens infrastruktur de neste 12 årene. – Det er en meget positiv plan for vegsektoren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

Vegdirektøren framholder at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen blant annet med oppstart av 25 vegprosjekter i første del av NTP (2018-2023). Prosjektene har en antatt kostnad på 100 milliarder kroner.

 

NTP-meldingen varsler enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen i en kommentar til stortingsmeldingen.

 

Vedlikehold og fornying av vegene

I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024.

 

Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

 


Pengene strekkes lengre
Vegdirektøren understreker at Vegvesenet skal være kostnadsbevisste. Effektivisering i Statens vegvesen blir avgjørende for å nå målene som er satt i meldingen. Dette gjelder driften av egen organisasjon, så vel som utforming av prosjektene. Kjøretøyområdet leverer i større grad tjenester digitalt, og skal oppnå effektivisering.
 

Teknologisk driv

NTP legger stor vekt på at teknologien vil ha en formende kraft i transportsektoren i årene som kommer. Utvikling av teknologi er en driver for redusere transportens CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning.

 

– Vi vil få nullutslippskjøretøy i varetransport og busstransport. Førerstøttesystemer kan gi positive bidrag til trafikksikkerhet, men også gi bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Statens vegvesen får en viktig rolle i å utvikle rammebetingelser for gode tjenester og innovasjon i transportsektoren. Det er en utfordring vi ser fram til, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

 

 

Bedre klima og miljø

Nullutslipps- og lavutslippsløsninger vil utvides fra personbiler til tyngre kjøretøy. Men også i ferjedriften og i anleggsdriften vil lavutslippsteknologi over tid føre til lavere utslipp av CO2 og lokal forurensning.

 

Statens vegvesen skal lage en handlingsplan for å påskynde utviklingen mot fossilfrie anleggsplasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen