Regelverk for lavutslippssoner

Kommuner kan innføre lavutslippssoner i områder med høy lokal forurensing. En slik ordning er permanent og gjelder hele året. Kjøretøy med høye utslipp må betale gebyr for å kjøre i sonen.

– Dette er først og fremst en stimulans til raskere utskifting av forurensende dieselkjøretøy, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Forskrift om lavutslippssoner trådte i kraft i desember 2016. Nå har Statens vegvesen gitt ut en veileder om hvordan reglene kan praktiseres.

Kommunene må utfylle forskriften med lokale regler blant annet om hvilke deler av kommunen som skal omfattes, hvilke biler som må betale i sone og gebyrenes størrelse.…

Av:
Oppdatert:
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommuner kan innføre lavutslippssoner i områder med høy lokal forurensing. En slik ordning er permanent og gjelder hele året. Kjøretøy med høye utslipp må betale gebyr for å kjøre i sonen.

– Dette er først og fremst en stimulans til raskere utskifting av forurensende dieselkjøretøy, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Forskrift om lavutslippssoner trådte i kraft i desember 2016. Nå har Statens vegvesen gitt ut en veileder om hvordan reglene kan praktiseres.

Kommunene må utfylle forskriften med lokale regler blant annet om hvilke deler av kommunen som skal omfattes, hvilke biler som må betale i sone og gebyrenes størrelse. Kommunene må også bestemme hvordan gebyrene skal kreves inn. En lavutslippssone fastsettes for seks år.

Utslipp fra diselmotorer

Bakgrunnen for lavutslippssonen er beregninger og målinger fra de siste årene som viser at dieselmotorer slipper ut til dels mye mer NOx og partikler i virkelig trafikk og ved lave temperaturer enn det Euroklasse-godkjenningen tilsier. Dette fremgår av rapporter Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Vegvesenet.

Dieselmotorer står for mye av de potensielt helseskadelige NOx-utslippene. I tillegg er små partikler i eksosen (PM 2,5) bidrag til lokal luftforurensing.

Vegvesenet godkjenner

Kommuner som vil innføre lavutslippssoner må få planene godkjent av Statens vegvesen.

Vegvesenet skal gå god for at sonen innføres i områder som er utsatt for lokal forurensning fra bilparken, og at det er utformet gode løsninger for registering, betaling, kontroll og håndheving av reglene.

Statens vegvesen anbefaler at det legges gebyr på de biltypene som i størst grad er opphav til problemet, heter det i veilederen.

Lavutslippssone gjelder hele året

Tiltak på dager med spesiell høy forurensning har vært i bruk i Oslo og i Bergen. Til forskjell fra kortvarige kjøreforbud, datokjøring og høye takster i bomringen på enkelte dager, skal en lavutslippssone gjelde hele året. Dette gir en stimulans til utskiftning av forurensende kjøretøy.

Nye lastebiler og busser med Euro VI dieselmotorer har i dag betydelig lavere utslipp. På grunn av tilsetning av Adblue i forbrenningen, er tunge kjøretøy i Euro VI-klassen renere enn selv nyere diesel-personbiler.

Artikkelen fortsetter under annonsen